Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων Προϊοντων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας κατάστημα μέσα από το διαδίκτυο στον ιστότοπο www.iridaspa.gr.

Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφ’ όσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο info@iridaspa.gr με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Προϊόντος» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής εντός της ως άνω προθεσμίας. Μόλις λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την Irida Spa, θα πρέπει να αποστείλετε τα προϊόντα προς επιστροφή στην κατάσταση που αναφέρεται παραπάνω στην εξής διεύθυνση: Ναιάδων 10 & Σπ. Μερκούρη 39, 11634, Παγκράτι (περιοχή Χίλτον), Αττική.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:

  • Επικοινωνήσατε πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα τεσσάρων (14) ημερών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως αναφέρεται παρακάτω. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή εντός αυτής.
  • Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
  • Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας και το βάρος των εμπορευμάτων. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς.

Εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων από την Irida Spa και εφ’ όσον είναι στην αρχική τους κατάσταση μη έχοντας υποστεί ζημιές ή φθορές, η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνετε αναλόγως με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και λαμβανομένου υπ’ όψιν και του χρόνου και τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, θα ολοκληρώνεται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Στα χρήματα που θα επιστραφούν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από εσάς για την αγορά.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται για οποιοδήποτε προϊόν εάν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του.

Ελαττωματικό προϊόν:

Κατά την παραλαβή του προϊόντος είστε υπεύθυνος να ελέγξετε αν η συσκευασία είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος ώστε να μην χάσετε τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη στο 210 – 724.72.73 ή στο email info@iridaspa.gr. Η επιχείρηση μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε:

  • να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
  • να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος, και
  • να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

Εάν ωστόσο το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η εταιρία μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και, σε περίπτωση που η iridaspa.gr υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.

Η παρούσα Πολιτική δεν επηρεάζει οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Ακυρώσεις Παραγγελιών

Εντός 24 ωρών από την στιγμή που γίνεται η παραγγελία, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της καλώντας στο 210 – 724.72.73 ή με email στο info@iridaspa.gr με τον τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Εντός του χρονικού περιθωρίου αυτού, η παραγγελία θα ακυρωθεί.